Przejmujemy odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia ksiąg i rozliczeń
Klientów wobec US i ZUS,
a nasza działalność ubezpieczona jest w zakresie OC przez PZU.

Dział Doradztwa Gospodarczego

E-mail: biurozanetajakowicka@gmail.com

- optymalizacja wyboru podatkowo-prawnej formy działalności,
- pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej,
- merytoryczna pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- udzielanie porad w zakresie zobowiązań podatkowych,
- doradztwo rachunkowo-księgowe,
- prowadzenie postępowań podatkowych w imieniu Klientów,
- sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych, biznes planów,
- wykonywanie symulacji i analiz finansowych,
- pozyskiwanie funduszy unijnych,
- usługi sekretarsko-biurowe na zasadzie leasingu pracowniczego.


Dział Pełnej Księgowości

E-mail: biurozanetajakowicka@gmail.com

- prowadzenie ksiąg handlowych,
- ewidencja VAT, VAT-UE,
- ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencja wyposażenia,
- sporządzanie deklaracji podatkowych i składanie ich w urzędach,
- monitorowanie należności i zobowiązań – sporządzanie raportów miesięcznych,
- sporządzanie podatkowych zeznań rocznych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- sporządzanie sprawozdań do GUS.

Ceny ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta i uzależnione są m.in. od :
- specyfiki prowadzonej działalności,
- liczby dokumentów księgowych
- liczby zatrudnionych,
- ilości prowadzonych ewidencji.
- zakresu powierzonych spraw.


Dział Księgowości Uproszczonej

E-mail: biurozanetajakowicka@gmail.com

- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
- ewidencje ryczałtowe,
- ewidencja VAT,
- ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencja wyposażenia,
- sporządzanie deklaracji podatkowych i składanie ich w urzędach,
- sporządzanie podatkowych zeznań rocznych,
- sporządzanie sprawozdań do GUS.

Ceny ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta i uzależnione są m.in. od :
- specyfiki prowadzonej działalności,
- liczby dokumentów księgowych
- liczby zatrudnionych,
- ilości prowadzonych ewidencji.
- zakresu powierzonych spraw.


Dział Kadr i Płac

E-mail: biurozanetajakowicka@gmail.com

- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
- sporządzanie list płac,
- rozliczanie składek ZUS właścicieli i pracowników,
- sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS i US,
- wykonywanie przelewów do ZUS,
- sporządzanie raportów miesięcznych dla ubezpieczonych,
- sporządzanie umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, itd.),
- wystawianie zaświadczeń związanych z ewidencją płac,
- doradztwo w zakresie kadr i prowadzenia ewidencji pracowniczych.

Ceny ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta i uzależnione są m.in. od :
- specyfiki prowadzonej działalności,
- liczby dokumentów księgowych
- liczby zatrudnionych,
- ilości prowadzonych ewidencji.
- zakresu powierzonych spraw.


Współpracujemy z:
- biegłym rewidentem,
- prawnikiem,
- szkoleniowcem—BHP,
- informatykiem,
- brokerem ubezpieczeniowym,
- bankami,
- Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
 

 

by Konrad Czebiera 2010

STRONA GŁÓWNA  |  OFERTA  |  FORMULARZE  |  LINKI  |  KONTAKT